Školení rozhodčích

V rámci zářijového šachového festivalu proběhne v pátek 6.září a v sobotu 7.záři školení rozhodčích 3.třídy a seminář rozhodčích 2.třídy.

Zde jsou informace:

Termín: 6. - 7. 9. 2019
Zahájení: pátek 6. 9. 2019 16:00 – 19:00 (prezence od 15:30), sobota 7. 9. 9:00 – 14:00
Místo konání: Valašská Bystřice, Společenský dům u Pernických
Vedoucí školení: IA Richard Biolek, tel. 725 877 819, e-mail: biolci@volny.cz
Program:
    1. Pravidla šachu FIDE 3 hod.
    2. Soutěžní řád ŠSČR 2,5 hod.
    3. Klasifikační řád 0,5 hod.
    4. Zkoušky 2 hod.

Cena za účastníka: členové ŠSZK 300,- Kč
ostatní 400,- Kč

Přihlášky: Nejpozději do 30. 8. 2019 na e-mailovou adresu vedoucího školení. 

V přihlášce uvést:  Jméno a příjmení, evid. číslo LOK, adresu bydliště, aktuální e-mail, aktuální číslo mobilu a mateřský oddíl.

Spolu s přihláškou je třeba také zaslat platbu na účet 1065500/0300, variabilní symbol 23130, do zprávy pro příjemce napište, za koho platíte.

Školení bude probíhat dle směrnice pro přípravu rozhodčích šachu, účastníkům doporučujeme nastudovat aktuální znění Pravidel šachu FIDE a Soutěžního řádu viz:

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/